Språk

 

Nordting

Klikk for stort bilde 

Tirsdag den 14.januar så de fleste av våre elever forestillingen Nordting på AKS.

Nordting er kort forklart en omreisende iscenesettelse av en folkeforsamling. Det er i alle fall slik det beskrives i en artikkel hos Agenda Magasin, https://agendamagasin.no/artikler/make-north-great-again/

Amund Sjølie Sveen er mannen bak Nordting, og han mener at dette ikke er et teater. Nordtinget bruker satire som virkemiddel, og hovedfokuset er nordområdene. De setter et humoristisk, men likevel et kritisk søkelys på makta, og spesielt pengemakta (kapitalen). Saker slik som sammenslåingen av Troms og Finnmark samt fordeling av fiskeressursene (kvoteordningen) og Nussirs planlagte gruvedrift i Kvalsund ble tatt opp med et kritisk blikk. Ellers tok Nordtinget opp og problematiserte fisking av raudåta.

Selv om Nordting retter sitt fokus mot nordlige problemstillinger sa Amund Sjølie Sveen at dette ikke kun er forbeholdt folk i nord. Dette handler om politikk, det handler om makt (pengemakt) og sentrum-periferi debatten.

Det virket som elevene likte budskapet, og Nordting klarte å skape entusiasme i salen.

Klikk for stort bilde Amund Sjølie Sveen

Klikk for stort bilde Raudåta på scenen.