Språk

 

Fusk og plagiat

Konsekvenser for karakterer

Fusk, forsøk på fusk og plagiat fører til anmerking i atferd.  Fusk og forsøk på fusk er alvorlige hendelser og varsel kan sendes etter enkel hendelse etter lærerens skjønn. 

Elever som fusker på en prøve eller annen vurderingssituasjon blir vurdert med karakter på den aktuelle oppgaven; de har fremstilt seg for vurdering i faget.  Ofte vil karakteren bli 1, men hvor mye den skal settes ned er en skjønnsmessig vurdering som læreren foretar. 

Det kan være viktig for lærere å skille mellom plagiat og dårlig kildebruk.  Dette er en skjønnsmessig vurdering.  Dårlig kildebruk vil ha konsekvenser for karakter i fag, men ikke for karakter i atferd.

Konsekvenser ved eksamen

I eksamenssammenheng skilles det mellom fusk og plagiat.

Ved fusk blir eksamen annullert, og kandidaten kan ikke gå opp til eksamen før tidligst om ett år. I tillegg mister kandidaten standpunktkarakter i faget. 

Ved plagiat på eksamen blir kandidat vurdert til lav måloppnåelse.  Mye plagiat vil føre til stryk, mens en begrenset mengde vil føre til nedsetting av karakter. 

Fant du det du lette etter?