Språk

 

Bærbar datamaskin / elevpc

Alle elever ved videregående skoler i Finnmark fylke tilbys å leie en bærbar datamaskin, mot å betale leieavgift. Nytt fra skoleåret 2016/2017 er at eleven betaler leien kr 2973,- for 3 år, uavhengig om en går yrkesrettet (2 år) eller studiespesialisering (3 år). Når eleven er ferdig med sin utdanning eier eleven datamaskinen, forutsatt at eleven leverer inn datamaskinen ved skoleslutt for fjerning av skoleprogrammene.

Husk å søke om utstyrsstipendet ved skolestart, stipendet er på kr 991,-.
Leieforholdet opphører når eleven slutter på skolen.

Når eleven avslutter utdanningen skal datamaskinen innleveres til IT-Service. Elev kan kjøpe sin datamaskin etter endt utdanning eller avsluttet skolegang. Finnes visse begrensinger når elever på VG1 kan få kjøpe sin datamaskin.

BETALE FOR SKOLE-PC, velg Leie av Elevpc

Kontrakt

Ved skolestart inngås kontrakt mellom eleven/foresatte og Hammerfest vgs, kontrakten undertegnes av foresatte om eleven er under 18 år. Eleven/foresatte bør sett seg inn i innholdet i kontrakten. 
Datamaskinen utleveres når kontrakten er undertegnet og eleven har betalt årets leiebeløp, beløpet er likt utstyrsstipendet fra Lånekassen.


Programvare

Datamaskinene settes opp med Windows10, Office 2016, F-Secure antivirus. Generelt kan ikke elever kan ikke installere program på maskinen selv.

De forskjellige programområdene har forskjellige behov og disse programmene kan være tilgjengelige via Capa. I Capa finnes også forskjellige programmer som elevene etterspør som Spotify, iTunes osv. og disse programmene legger eleven selv til. Enkelte spesialprogrammer som Photoshop må elevene få installert av oss på IT-Service


Garanti - skade - forsikring

Datamaskinene har 3 års garantitid for feil og mangler med produktet. Avtalen dekker ikke fysisk skade som er påført maskinen, og eleven må selv dekke eventuelle utbedringer. Eleven har selv ansvaret for å ta vare på maskinen. Ved tap må maskinen eventuelt dekkes av eleven/foresatte eller via egen forsikring.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Oskar W Kristensen
IT-Rådgiver
78 96 52 50
Christian Knutsen
78 96 52 51