Språk

 

HMS for elever

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Skoleledelsen kan legge til rette for årlige kartlegginger og systematisk gjennomgang av resultatene, og drøfte konkrete tiltak i skolemiljøutvalget.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Konstituert rektor
78 96 52 03