Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentraladministrasjonen 78 96 30 00
Rådgiver 78 96 32 41 922 69 008
Godkjenne lærekontrakter, godkjenning av lærebedrifter, godkjenne faglige ledere, lærekandidater Oppfølging av lærlinger, lærekandidater og opplæringskontor
Rådgiver 78 96 31 46
Rådgivning og sekretariat for fylkeskommunale ungdomsråd, eldreråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede, fordeling av midler til Den kulturelle spaserstokken
Fagleder Regnskap 78 96 30 44 908 20 114
rådgiver 78 96 30 04
skoleskyss
Spesialrådgiver 480 50 662
Museer og kulturvern
IT-sjef 78 96 30 07 905 03 428
IT-leder
78 96 30 08 412 27 361
Konsulent lønn 78 96 30 09
Lønnsbilag, reiseregninger, tlfavtaler
78 96 32 13
Rådgiver 78 96 30 54 930 27 820
GodkjenningssentralenVoksenopplæring
Spesialrådgiver 78 96 32 27 905 88 657
Spesialrådgiver IKT og digitalisering
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn 78 96 30 38 992 29 940
samisk språksamisk kultursamisk samfunnslivmidler til samiske formål
Prosjektleder 78 96 30 45 474 50 767
Prosjektledelse innen investering og vedlikeholdsoppgaver for våre bygningerDette være seg skoler, formålsbygg, elevboliger, tannklinikker og utleide formålsbygg
Prosjektleder 78 96 30 43 411 60 881
Prosjektleder for Visma InSchool
Rådgiver 78 96 31 51 995 93 033
Fakturering, utlån, inkasso, regnskap generelt
Driftstekniker / vaktmester 78 96 30 13 911 59 639
Rådgiver Havbruk 78 96 30 79 976 20 499
Havbruk, havbruksforvaltning, lakseoppdrett, oppdrett
Prosjektleder 78 96 30 16 970 45 715
Utviklingsprosjekter samferdsel, prosjekt hydrogendrevet hurtigbåt
Rådgiver idrett 78 96 32 45
Saksbehandlings- og utviklingsoppgaver innen idrett generelt, behandling av søknader om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg, og ivareta fylkeskommunens oppgaver og rolle innen internasjonalt idrettssamarbeid
Assisterende samferdselssjef 78 96 32 93 472 99 160
Stedfortreder for samferdselssjefen, ansvar for planarbeid, ledelse av fylkesvei og kollektiv, oppfølging av kontrakter, overordnet ansvar anskaffelser, statistikk og analyse
Opplæringssjef 78 96 31 81 920 97 943
Overordnet ansvar for opplæringssektoren
78 96 30 19
IKT-Lærling 78 96 31 65 480 59 063
IT - Hjelp
stabssjef 78 96 32 78 950 01 762
saksbehandler 78 96 30 20 416 17 504
Ansvar for inngående fakturaer, en del service i Visma fakturabehandling, remittering, avstemmning for elevhybler
IKT-Lærling 78 96 31 66 938 42 043
Rådgiver budsjett 78 96 32 28
budsjett,samferdsel
Seniorrådgiver 78 96 30 21
Økonomi
Rådgiver plan 78 96 32 67
arkivleder 78 96 32 61
Arkivleder
IKT-Lærling 78 96 31 60 944 82 972
It-Hjelp
78 96 32 29 992 51 950
HR- sjef 78 96 30 27 414 57 418
Seniorrådgiver 78 96 30 28
Kollektivtrafikk, billettsystemer, ruteplanlegging, rutecontroller, infrastruktur
Rådgiver 78 96 30 29
Fylkesadministrator for 1310, Hjernen og Hjertet, Skoleporten og UBAS, Tilstandsrapport for vgo i Finnmark, Folkehelse vgo
78 96 32 00 908 24 755
Fagleder 78 96 30 98 9752515
VO Finnmark,videregående opplæring for voksne,veiledning, realkompetansevurdering,opplæring,praksisvurdering, fagbrev på jobb, praksiskandidatordningen
Prosjektleder 78 96 30 33 482 57 481
Enøk, HMS og byggeprosjekter
Rådgiver 78 96 32 77
Naturforvaltning, friluftsliv
Arkeolog/Rådgiver 78 96 32 73 958 32 647
Verdensarvkontakt, verdensarven bergkunsten i Alta, GIS, NordAtlas, saksbehandling skjøtsel og tilrettelegging - Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner BARK, Bevaringsprogrammet for bergkunst BERG, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA, saksbehandling kvenske kulturminner, fredningssaker eldre tid
Spesialrådgiver 78 96 30 34 906 20 072
Rådgiver 78 96 32 71 913 70 060
Museene, musikk, film, ungdomskultur
IKT-Rådgiver 78 96 30 35 913 83 171
IT-hjelp, brukerstøtte, IT på fylkestinget, Pureservice, serviceportalen, telefoni, mm
Aslak-Iver Andersen Gaup
Kultur- og miljøsjef 78 96 30 39 911 59 623
Ledelse, økonomi, personalansvar
Fagleder 78 96 30 41 977 85 088
Eksamen
Jurist 78 96 32 82 971 35 172
Driftstekniker / vaktmester 78 96 30 15 950 18 709
Saksbehandler 78 96 30 71
Godkjenning av faglig ledere, lærebedrifter, lærekontrakter og opplæringskontrakter, søknader om særskilte tilskudd til lærlinger og lærekandidater
Prosjektleder Nettskolen Finnmark 78 96 49 85 960 43 434
Elisabeth Leiknes Hansen
Prosjektleder 78 96 31 34 940 35 830
Rådgiver 78 96 30 46
Spesialundervisning, PP-tjeneste, Klagebehandling
Rådgiver 78 96 31 15 913 67 062
fagopplæring, lærekontrakter, lærebedrifter, faglige ledere
Fagleder fagopplæring 78 96 31 06
Fagansvar for fagopplæringGodkjenning av kontakter, lærebedrifter og faglig ledere
Kommunikasjonssjef 78 96 30 51 481 03 145
Medierådgivning, intern og ekstern kommunikasjon, profilering, ledelse
Kommunikasjonsrådgiver 78 96 30 52
Intranettredaktør, valgarbeid, produksjon av roll-ups og plakater, teknisk bistand i fylkestingssalen
Rådgiver - statistikk 78 96 31 97
IKT-Rådgiver 78 96 30 53 992 37 124
nettverk, brannmurer, videokonferanse, sikkerhet, eksamensløsning
Rådgiver 78 96 30 82 958 24 794
Samferdselssjef 78 96 30 55 970 90 473
Ledelse, planlegging, kollektiv, lufttransport, samarbeid
Fagleder allmennkultur 78 96 31 69 911 86 004
Saksbehandling, faglederoppgaver, økonomi, utviklingsarbeid
Assisterende opplæringssjef 78 96 32 48 922 39 959
Overordnet ansvar for de videregående skolene, fagopplæringen, voksenopplæringen og eksamen
Rådgiver budsjett 78 96 31 44 932 81 529
Budsjettarbeid ved Finnmark fylkeskommune
Prosjektleder IT 78 96 30 10 982 55 607
Prosjektledelse, IT-arkitektur, Løsningsdesign, IT-anskaffelser
Spesialrådgiver 78 96 30 58 416 11 825
Rådgiver 78 96 32 15 918 00 910
kurs faglig ledere, prøvenemnda, økonomi ifbm prøvenemnd og fagprøver, lærling- og lærebedriftsundersøkelsen, sekretær for YON
Rådgiver Innkjøp 78 96 30 63 913 27 323
Gjennomføre anskaffelsesprosesser, implementering og oppfølging av rammeavtaler og kontrakter, løpende råd og veiledning i anskaffelsesprosesser
78 96 32 07 994 18 189
Saksbehandler lønn 78 96 30 80
Lønn, avstemming, forskudd
IKT-Seniorrådgiver 78 96 30 68 909 80 874
Infrastruktur, sikkerhet, lagring og backup
Saksbehandler 78 96 31 27
Arkiv, Møte og utvalg
Rådgiver 78 96 30 70 962 34 641
Overordnet ansvar for skoleutvikling, pedagogisk bruk av IKT, NDLA , Fronter, Feide, pedagogiske digitale læremidler, databehandleravtaler, avdelingas nettsider og intranettsider, regional plan for kompetanse, videreutdanning av pedagogisk personale, videreutdanningsordninger, planarbeid, hospiteringsordningen
Internasjonal Fagleder 78 96 31 53 981 06 041
Barentssamarbeid, nordkalottsamarbeid, ENPI, Interreg, Brusselkontoret og Nordvest Russland
Rådgiver Barentssamarbeidet 78 96 31 12 466 48 280
Finnmark Formannskap, Barents regionråd, Barentssamarbeidet, Internasjonalt
Innkjøpsrådgiver 78 96 31 64 913 75 590
Fagleder lønn 78 96 30 94 995 15 884
Rådgiver 78 96 30 72
Innkjøpscontroller, fakturering
HR-rådgiver 78 96 31 61 922 52 287
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog 78 96 30 74
Koordinere og utvikle fagområdet, Internasjonale saker, Saksbehandling eldre tids kulturminner, enkeltsaker, plansaker, kulturminnerelaterte saker, alle typer inngrep i jord, løsfunn, etc, inkludert befaring av sakerAnsvarsområde Øst-Finnmark, kommunene Lebesby, Porsanger, Karasjok, Gamvik, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Vardø, Vadsø, Sør-VarangerSkjøtsel, Internasjonale prosjekter
Internasjonal rådgiver 78 96 31 59 458 18 909
Lærling 78 96 31 98
Lærling 78 96 31 62
HR-rådgiver 78 96 30 76 922 85 165
Pensjon, rekruttering, systemansvarlig Visma rekrutteringsmodul, rådgivning personal,samarbeidsmøte - fylket og Luftehullet
HR-rådgiver 78 96 30 77 416 76 010
Personaladministrasjon
Rådgiver 78 96 32 06
Oppfølging, koordinering og organisering av arbeid etter vannforskriften, sammenstilling av vannforvaltningsplaner,forvalte tilskuddsmidler vannmiljø
Spesialrådgiver 78 96 31 47 977 77 507
Regionale forskningsfond, høyere utdanning, virkemidler
Budsjettrådgiver 78 96 30 95 991 54 953
Budsjett og økonomiplan,videregående opplæring
Assisterende fylkesrådmann 78 96 32 10 416 45 717
Fylkesrådmannens stedfortreder, ledelse, leder for administrasjonsavdelinga
IKT-Seniorrådgiver 78 96 30 83 402 23 422
jurist/innkjøpsrådgiver 78 96 31 39 934 62 826
Innkjøp av varer og tjenester, juridisk rådgiving på innkjøpsfeltet
78 96 30 65 975 67 926
Fylkestannhelsesjef 78 96 30 85 971 77 711
Leder av den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark
rådgiver 78 96 30 49 924 37 662
Boligforvaltning, ansatteboliger, kontormøbler SA
saksbehandler 78 96 30 86 913 13 414
Drosje ,skoleskyss, TT,ordningen
78 96 32 89 468 09 355
Leder Karriere Finnmark 78 96 30 87 916 37 089
Koordinator for fagfeltet karriereveiledning i Finnmark fylke, partnerskapskoordinator mellom NAV og FFK i partnerskap for karriereveiledning, rådgiverkoordinator innen fagfeltet karriere og sosped
Seniorrådgiver plan 78 96 30 31
Driftsleder 78 96 32 25 994 80 421
Fagleder IT-Drift 78 96 30 88
Fagleder IT-drift, Innkjøp, avtaler, lagring, databaser, infrastruktur
IKT-Rådgiver 78 96 31 52 971 20 047
AD, Exchange, Buddy, IT 2 - Linje
Nærings- og nordområdesjef 78 96 30 11
Sekretariatsleder 78 96 30 90 950 87 665
78 96 30 91
Seniorrådgiver 78 96 30 92 913 67 079
Saksbehandler 78 96 32 52
Arkiv, politisk sekretariat
Karriereveileder 78 96 32 42 450 32 319
Individuell karriereveiledning, informasjonsvirksomhet, utviklingsoppgaver og daglige driftsoppgaverog nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere
78 96 30 22
Inntak til videregående opplæring, systemansvar for VIGO opplæring og VIGO skole, brukertilganger for ansatte i kommuner og fylkeskommune til VIGO skole, utvekslingselever, International Baccalaureate IB, permisjonssøknader, søknad om nivå over to år, søknad om utvidet ungdomsrett, kjøp og salg av skoleplasser, fiktive fødselsnummer, skjemaer og kataloger, bestilling av informasjonsmateriell, gjesteelever og prioriterte gjesteelever, statistikk til SSB og Udir
Rådgiver 78 96 31 48
Tilskuddsøkonomi kulturminner, saksbehandling, arkiv
Karriereveileder 78 96 32 37 957 81 459
Sentralbordmedarbeider/saksbehandler 78 96 30 17 950 32 472
sentralbord, fravær, ferie, kursmidler, reiseregninger
Rådgiver 78 96 30 96
Utgående fakturering og innfordringer for fast ansatte og eksterne leietaker, Alminnelig mva primærnæringer,skoler og felles, leder for visma enterprise systemeiergruppe, systemansvarlig fakturabehandling inngående fakturaer
IKT-Seniorrådgiver 78 96 32 23 976 44 223
Rådgiver 78 96 31 42
Formidling av lærlinger, godkjenning og oppfølging av lærebedrifter, fagopplæringskoordinatorer, Udir midler, spesialundervisningsmidler for lærekandidater
Rådgiver 78 96 31 02 995 59 353
Satsansvarlig, Vigo voksen, innrapportering av data til SSB, lånekassen, samordnaopptak, Eksamen og dokumentasjon
Prosjektleder 78 96 31 70
Konsulent 78 96 31 04
Arkiv - p360 - Trykkeri - Streaming politiske møter - avløser post, sentralbord med mer
40% 78 96 31 05 902 77 481
rådgiver 78 96 32 04
investeringsprosjekter, fylkesveger, kaianlegg
Plansjef 78 96 31 07 414 19 556
Dokument- og servicesjef 78 96 31 08 959 03 012
ledelse,utviklingsarbeid,systemeier public 360
Regnskapssjef 78 96 31 09 971 42 345
Regnskap, finans, innkjøp
Fagleder It-service 78 96 31 10 993 20 482
IT-hjelp- lærlinger- telefoni
saksbehandler 78 96 31 11
Ledige stillinger, tilsettinger, lønn, personalsaker for Tannhelse, Bonusberegning
Rådgiver kulturvern 78 96 30 75
Saksbehandling nyere tid, bygningsvern, tilskudd til freda og verneverdige bygninger og kulturmiljø, verdensarv
Rådgiver 78 96 31 37 473 54 144
Seniorrådgiver 78 96 31 13 415 46 644
Gjesteatelieret i Vadsø, Artist in residence, gjesteatelier samarbeid, Internasjonalt kultursamarbeid, særlig innen Barentsregionen, Finansieringsprogrammet BarentsKult
Karriereveileder 78 96 31 75 951 06 824
rådgiver fylkesveg 78 96 32 49 906 35 483
Saksbehandler 78 96 32 88
Møte og utvalg
Saksbehandler 907 27 026
Kontrollutvalgan IS, sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene i Øst-Finnmark
Fylkesrådmann 78 96 31 16 975 26 997
Rådgiver 78 96 31 77 905 12 614
Fagansvarlig Regionalforvaltning, RUP-virkemidler
Spesialrådgiver 78 96 31 17 915 52 660
Rekrutteringsfondet, Nor-Fishing, fiskerimesser, fiskeri, egenkapitalfondet, ungdomsfondet, sjømat, høringer, fiskeri- og havbrukspolitikk, akvakulturtillatelser, lakseoppdrett, havbruksforvaltning, havbruk
Mobbeombud 78 96 32 83 951 09 335
Veileder, ressursperson, 9a
IKT-rådgiver 78 96 31 21
It-hjelp
Arkeologisk rådgiver 78 96 30 60
Eiendomssjef 78 96 32 75 464 12 152
Seniorrådgiver 78 96 31 20 922 49 441
Strategisk infrastruktur
78 96 30 00
Saksbehandler 78 96 31 94 932 42 888
Lønn
Programkoordinator Kolarctic 78 96 31 23

Kolarctic Norge Operasjonell Enhet dvs Programarbeid og støtte til nordnorske prosjektinteressenter i samarbeidet med EU og Russland, Veiledning og saksbehandling i prosjektfinansiering, Sekretariatsfunksjon for nordnorsk partnerskap i ekspertgruppa, utvelgelseskomiteen og overvåkningskomiteen, del av sekretariatet ledet fra Rovaniemi, Den norske sekretariatsfilialen Kolarctic Norge er finansiert av KRD og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og skal betjene fylkene likt, Kolarctic Norge består også av en mindre Finansiell Enhet for oppfølging og kontroll av prosjekt og programøkonomi, ledet av programrevisor

programkoordinator 78 96 31 23 414 50 550
Kolarctic Norge Operasjonell Enhet dvs Programarbeid og støtte til nordnorske prosjektinteressenter i samarbeidet med EU og Russland, Veiledning og saksbehandling i prosjektfinansiering, Sekretariatsfunksjon for nordnorsk partnerskap i ekspertgruppa og overvåkningskomiteen, del av sekretariatet ledet fra Rovaniemi, Den norske sekretariatsfilialen Kolarctic Norge er finansiert av KMD og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og skal betjene fylkene likt, Kolarctic Norge består også av en mindre Finansiell Enhet for oppfølging og kontroll av prosjekt og programøkonomi, ledet av programrevisor
Rådgiver 78 96 30 56 481 15 269
Folkehelse, helse, samarbeid med Helse Nord, samarbeid med husbanken, samarbeid med KS innen folkehelse, prosjektet nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, oversiktsarbeid og kunnskapsgrunnlag, regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark, Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark, tilskuddsordning for incest og krisesentrene og pårørendesenter
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø 78 96 31 25 930 29 835
Lede og utvikle fagområdene
Spesialrådgiver 78 96 31 91 907 71 181
IKT-Seniorrådgiver 78 96 31 28 959 92 275
2-linje, Unified Communication, Streaming, Driftsverktøy, Fagansvarlig for IKT lærlinger, Innkjøp, Avtaler, Lisens, Eksamen-sensor, valg
Prosjektleder 78 96 30 18 975 04 205
464 46 541
Kantineleder 78 96 31 32
Rådgiver 78 96 32 11 414 43 844
Regional planlegger 78 96 32 20
Økonomi- og analysesjef 78 96 31 24 982 03 555
Budsjett, økonomiplan, kostra, statistikk, analyse
Seniorrådgiver 78 96 32 51 938 46 612
- Hovedansvar for oppfølging av strategier og handlingsplaner på HR-området- Ansvar for saker til administrasjonsutvalget- Rådgivning ledere- Personalsaker- HR-sjefens stedfortreder
78 96 30 30
Karriereveileder 78 96 30 05 482 22 902
Rådgiver opplæringsavdelingen 950 86 626
Rådgiver opplæringsavdelingen
Rådgiver 78 96 31 30
Barne og ungdomsarbeiderTeknikk og industriell produksjonService og samferdsel
Seniorrådgiver 78 96 32 12 908 85 048
Arkeolog/Rådgiver 78 96 31 38 907 44 450
Arkeolog, kulturminnefaglig behandling av reguleringsplaner, konsesjonssøknader og byggesaker, ansvar for vest-fylket
Rådgiver 78 96 30 59 913 04 858
Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver 78 96 32 47 476 68 112
Arkivkonsulent 78 96 31 40 905 20 723
arkiv
Rådgiver, Økonomiavd 78 96 31 41
Bokføring og avstemming div bankkonti, Avstemme og bokføre bikasser, Kontroll og bokføring E bilag, Skatteregnskap fylkesskatt, Opprette prosjekter, Administrator nettbank, Delansvar remittering, Overføringer fra nettbank