Språk

 

Møte for foresatte til 10. klassinger

Klikk for stort bildeForesatte til grunnskolens avgangsklasser ønskes velkommen til et informasjonsmøte om videregående opplæring tirsdag 28. januar kl. 18:00. Frammøte er i Festsalen i underetasje i A-bygget. Bruk inngang A2 ved parkeringsplassen foran Isbjørnhallen. Møtet er berammet til ca. 1 time.

Dette er et møte vi gjennomfører for å gi foresatte informasjon om videregående opplæring, både generelt og spesifikt om tilbudet ved Hammerfest vgs. Vi ønsker å bidra til at dere er i stand til å hjelpe deres barn når de skal gjøre sitt utdanningsvalg. Søknadsfristen for de fleste elever er 1. mars.  Vi viser for øvrig til skolens hjemmeside, www.hammerfest.vgs.no og til vår YouTube kanal (Hammerfest videregående skole) for informasjon om tilbudet ved Hammerfest vgs. På siden www.vilbli.no kan du finne omfattende informasjon om alle utdanningsprogram.

 

Program

  • Informasjon om videregående opplæring
  • Presentasjon av skolens tilbud
  • Orientering om utviklinger i arbeidsmarkedet ved Hammerfest kommune
  • Mulighet for å stille spørsmål angående skolen og innsøkingsprosessen
  • Mulighet for omvisning på skolen

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

 

Daniel Randolph  

Rektor, Hammerfest videregående skole