Språk

 

Lihku beivviin sámi álbmogii!

det samiske flagg - Klikk for stort bildedet samiske flagg 

Til lykke med dagen til det samiske folk!

6. februar feirer vi Samenes nasjonaldag eller samefolkets dag som denne dagen også blir kalt.

For å feire denne dagen blir det servert finnebiff i skolens kantine torsdag 6.2 fra kl. 10:00- 13:00, eller til det blir tomt for mat. Det er gratis for alle.

 

Historisk bakgrunn

 

Bakgrunnen for denne datoen er at det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim 6- 9 februar 1917.

Vi skal nå se litt nærmere på den historiske bakgrunnen for denne dagen, og hva som skjedde i Trondheim i februar 1917.

Ifølge Peder Borgens bok «Samenes første landsmøte 6.-9- februar 1917. Grunnlaget for samefolkets dag 6. februar. Historisk oversikt , dokumentasjon, kommentar»  var det Den 15. samekonferansen i 1992 som valgte 6. februar som Samenes nasjonaldag. Dette valget begrunnes med samenes påkjennelser i samfunnet på begynnelsen av 1900- tallet. Det første samiske fellesmøte ble som nevnt holdt i Trondheim 6.2.1917, og da begynte samer fra mange områder et samarbeid om forskjellige saker.

«Året 1917 var over 100 samer samlet i Trondheim. Det var både sør- og nordsamer fra hele Norge, samt samer fra Sverige. Sørsamene hadde hatt møter før dette og de hadde også sameforeninger, men møtet som ble holdt 6.2.1917 ble Samenes første landsmøte, hvor bl.a. nærings- og utdanningssaker ble behandlet. Den virksomme sørsamen Elsa Laula Renberg, som opprinnelig var fra Sverige, men gift i Norge var leder på dette landsmøte. På grunn av Renbergs grundige arbeid er dette møtet blitt grunnlaget for Samenes nasjonaldag, hvor samene som et folk begynte et samarbeid utover landenes grenser for å fremme sine rettigheter.

Samene i Norge og Sverige forsøkte å fremme samesaker gjennom aviser og sameforeninger. Samenes gamle samfunnsorgan – siida var allerede på 1800- tallet oppløst, slik at arbeid i sameforeningene var en naturlig utvikling. Også landenes fornorskningspolitikk ovenfor samene hadde startet en motstand. Elsa Laula Renberg reiste rundt nordpå og fikk i gang et godt samarbeid med sjøsamene, hvor fornorskingspolitikken hadde vært hardest» (Peder Borgen s. 202).

  • Kilde: Samenes første landsmøte. 6. – 9. februar 1917. Grunnlaget for samefolkets dag 6. februar. Historisk oversikt , dokumentasjon, kommentar. Forfatter: Peder Borgen. Tapir forlag, Trondheim 1997. ISBN: 82-519-1249-0