Språk

 

Hammerfest videregående skole holder fortsatt stengt.

Klikk for stort bilde 

 

Det er fortsatt ingen stedlig undervisning på Hammerfest videregående skole. Opplæring gjennom digitale kanaler har kommet godt i gang, og mange opplever god driv i dette arbeidet. Elever og lærere får til mye i lag.

Fremover vil vi fortsette å ta i bruk og videreutvikle denne arbeidsformen. Det er viktig å understreke at elever må delta aktivt i opplæringa. Dersom du er syk, opplever tekniske utfordringer eller av andre grunner ikke kan delta, er det viktig å snakke med kontaktlæreren eller andre på skolen.

Det er få ansatte på skolen, da de fleste jobber hjemmefra. For de som er på jobb, er det igangsatt tiltak for å hindre smitte. Skolen er stengt for besøk, men kan kontaktes via epost og telefon. Trenger du vitnemål, attest eller lignende, kan dette fortsatt ordnes, men kan ta noe lengere tid.

Det er fortsatt uvisst hvor lenge denne situasjonen vil vare, og det er ikke avklart hvordan situasjonen kan komme til å påvirke opplæring resten av skoleåret, spesielt i praktiske fag og når det gjelder avvikling av eksamen til våren. Skolen vil informere på hjemmesida og Facebook, samt gjennom epost og sms.