Språk

 

Elevrådet stemte ned juleball, men vil kjempe for skolebiblioteket

Elevråd 2018-2019 1 - Klikk for stort bilde

På siste elevrådsmøte ble forslaget om å redusere bibliotektjenesten på skolen diskutert. Skolebibliotekaren orienterte om saka, og et engasjert elevråd nedsatte straks en redaksjonskomite som fikk i oppdrag å formidle i brev til fylkespolitikerne elevenes meninger i saka.

Komiteen består av tre elever, som gjerne tar imot innspill fra elevene; Amalie (2helsefag), Katrine (3Sta) og Nicola (3stb)

Stemninga på møtet fikk et løft da rektor informerte om byggeplanene for skolen. Endelig ser det ut som at vannlekkasjene i bygg B, som har vært et problem siden bygget sto ferdig i 1989, kan få en løsning. I tillegg er det godt håp for nytt kantinebygg og bibliotek. Skolepolitikerne i Finnmark foreslår nemlig å bevilge penger til disse prosjektene. Elevene ble invitert til å komme med innspill og ønsker før de endelige planene for byggene ferdigstilles.

Møtet ble avsluttet med et innholdsrikt foredrag om psykisk helse fra helsesøster May Britt. Dette er en sak som elevrådet holder levende, og styret vil jobbe videre med.

Av Georg, elevrådskontakt   

Oppdatert. I dag ble brevet sendt til Finnmarkspolitikerne. Hele brevet ser du under.

 

Kjære Finnmarkspolitikere, en bønn for skolebiblioteket

Vi er glad i vårt skolebibliotek, og er svært bekymret dersom vårt levende skolebibliotek skal bli tatt fra oss. Vårt bibliotektilbud i dag kan ikke erstattes med en boksamling uten faglige bibliotektjenester. En fjernbibliotekar, en PC og en elevvakt er ikke nok for en nysgjerrig og kunnskapssøkende elev. En bibliotekar som kun er til stede et par ganger i måneden, og som man skal være nødt å henvende seg til digitalt, vil skape barriere mellom elever, lærere og bibliotekarer. Gode relasjoner og kunnskap bygges i daglige fysiske og sosiale møter. Hittil har skolebiblioteket vårt klart den jobben veldig bra.

Innkjøp av litteratur er basert på den kunnskapen bibliotekarer har om skolens undervisning og egenart, kunnskap som man kun kan få gjennom nær kontakt med elevene. Skolebibliotekaren skaper et godt og trygt miljø, både til læring og sosialisering for elevene.

Vi, elevene i Finnmark, har rett til samme opplæringstilbud som elevene i resten av landet. Vi legger merke til at det har kommet en ny kulturmelding som vektlegger bibliotekene. Det er vi glad for. Vi ser også, at andre byer i Nord-Norge, for eksempel Tromsø og Bodø, framhever bibliotekene sine. Det å fjerne bibliotekarene fra skolebibliotekene i Finnmark er det samme som å legge ned bibliotektilbudet. Det kjennes gammeldags og svært urettferdig.

 

På vegne av elevrådet ved Hammerfest videregående skole.

Vennlig hilsen Amalie Seim, Nikola Bralite og Katrine Meinseth Staurvik.                                                

Fant du det du lette etter?