Innspillsmøte for ny kulturmelding

tirsdag 21. november 2017, 12:00 - 15:00

Informasjon

I forbindelse med regjeringens arbeid med ny kulturmelding inviterer Finnmark fylkeskommune og Kulturdepartementet til innspillsmøte tirsdag 21. november kl. 12.00 – 15.00 på hotell Scandic i Alta.

Kulturmeldingen skal danne grunnlag for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer, og vil favne bredt innen Kulturdepartementets ansvarsområder; kunst, spill, film, bibliotek, arkiv, museum og frivillig arbeid. Et sentralt aspekt ved kulturmeldingen vil være en vurdering av arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene innen kulturområdet og Kulturdepartementet har behov for dialog med fylkeskommuner og kommuner.

Kulturdepartementet deltar på innspillsmøtet, og ønsker å få innspill på følgende spørsmål:

 • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
 • Hva er særlige utfordringer i din region?
 • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?
 • Hvilke muligheter og særlige fortrinn har din region?
 • Hva skal til for å opprettholde/videreutvikle et sterkt lokalt kulturliv i din region?
 • Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes:
 • Hva bør være statens rolle og ansvar?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes:

 • Hva bør være statens rolle og ansvar?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

Meld deg på innen 16. november!

Sted


Løkkeveien 61,  9510 Alta

Tlf.: 78482700

(E-post): alta@scandichotels.com

URL: http://www.scandichotels.no

Kontakt


Fylkeshuset,  9815 Vadsø

Tlf.: 78963000

E-post : postmottak@ffk.no

URL http://www.ffk.no

Forfatter

Tlf.: 78963169

E-post : ida.huru@ffk.no

Legg til hendelsen i din kalender
Fant du det du lette etter?

Filter

Søk