Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder
Spesialundervisning, PP-tjenesten, Prosjekt spesialundervisning og tilpasset opplæring,Opplæring i barnevern og helseinstitusjon, Enkeltvedtak for elever i privat vgs