Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialrådgiver 78 96 31 17 915 52 660
Rekrutteringsfondet, Nor-Fishing, fiskerimesser, fiskeri, egenkapitalfondet, ungdomsfondet, sjømat, høringer, fiskeri- og havbrukspolitikk, akvakulturtillatelser, lakseoppdrett, havbruksforvaltning, havbruk