Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialrådgiver/ Fylkeskoordinator OT 78 96 30 16 970 45 715
Fagskole, RUP prosjektmidler til videregående skole, Vekslingsmodellen, Fylkeskoordinator for Oppfølgingstjenesten i Finnmark, Politiske saker