Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende nærings- og nordområdesjef 78 96 32 60 907 37 142
Stedfortreder for nærings- og nordområdesjef, ansvar for oppfølgning av nærings- og nordområdeavdelingens portefølje