Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkeolog/Rådgiver 78 96 32 73 958 32 647
Arkeologi, Automatisk fredete kulturminner, Saksbehandling eldre tids kulturminner, Ansvarsområde Vest-Finnmark med kommunene, Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp