Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkeolog/Rådgiver 78 96 32 73 958 32 647
Verdensarvkontakt, verdensarven bergkunsten i Alta, GIS, NordAtlas, saksbehandling skjøtsel og tilrettelegging - Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner BARK, Bevaringsprogrammet for bergkunst BERG, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA, saksbehandling kvenske kulturminner, fredningssaker eldre tid