Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø 78 96 31 25 930 29 835
Lede og utvikle fagområdene