Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
saksbehandler 78 96 30 78
Godkjenne oppmeldinger til fag og svenneprøve, utstede dokumentasjon