Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver idrett 78 96 32 45
Saksbehandlings- og utviklingsoppgaver innen idrett generelt, behandling av søknader om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg, og ivareta fylkeskommunens oppgaver og rolle innen internasjonalt idrettssamarbeid