Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Karriere Finnmark 78 96 30 87 916 37 089
Koordinator for fagfeltet karriereveiledning i Finnmark fylke, partnerskapskoordinator mellom NAV og FFK i partnerskap for karriereveiledning, rådgiverkoordinator innen fagfeltet karriere og sosped