Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 78 96 30 70 962 34 641
Overordnet ansvar for skoleutvikling, pedagogisk bruk av IKT, NDLA , Fronter, Feide, pedagogiske digitale læremidler, databehandleravtaler, avdelingas nettsider og intranettsider, regional plan for kompetanse, videreutdanning av pedagogisk personale, videreutdanningsordninger, planarbeid, hospiteringsordningen