Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 78 96 30 56 481 15 269
Folkehelse, helse, samarbeid med Helse Nord, samarbeid med husbanken, samarbeid med KS innen folkehelse, prosjektet nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, oversiktsarbeid og kunnskapsgrunnlag, regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark, Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark, tilskuddsordning for incest og krisesentrene og pårørendesenter