Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 78 96 30 85 971 77 711
Leder av den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark