Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 907 27 026
Kontrollutvalgan IS, sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene i Øst-Finnmark