Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 78 96 31 15 907 27 026
Kontrollutvalgan IS, sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene i Øst-Finnmark