Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
programkoordinator 78 96 31 23 414 50 550
Kolarctic Norge Operasjonell Enhet dvs Programarbeid og støtte til nordnorske prosjektinteressenter i samarbeidet med EU og Russland, Veiledning og saksbehandling i prosjektfinansiering, Sekretariatsfunksjon for nordnorsk partnerskap i ekspertgruppa og overvåkningskomiteen, del av sekretariatet ledet fra Rovaniemi, Den norske sekretariatsfilialen Kolarctic Norge er finansiert av KMD og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og skal betjene fylkene likt, Kolarctic Norge består også av en mindre Finansiell Enhet for oppfølging og kontroll av prosjekt og programøkonomi, ledet av programrevisor