Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 78 96 32 51 938 46 612
- Hovedansvar for oppfølging av strategier og handlingsplaner på HR-området- Ansvar for saker til administrasjonsutvalget- Rådgivning ledere- Personalsaker- HR-sjefens stedfortreder