Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 30 22
Inntak til videregående opplæring, systemansvar for VIGO opplæring og VIGO skole, brukertilganger for ansatte i kommuner og fylkeskommune til VIGO skole, utvekslingselever, International Baccalaureate IB, permisjonssøknader, søknad om nivå over to år, søknad om utvidet ungdomsrett, kjøp og salg av skoleplasser, fiktive fødselsnummer, skjemaer og kataloger, bestilling av informasjonsmateriell, gjesteelever og prioriterte gjesteelever, statistikk til SSB og Udir